Småföretagarjuridik / Affärsjuridik

Advokat För Affärsjuridik I Stockholm

Vår advokatbyrå i Stockholm är specialiserad inom affärsjuridik med lång erfarenhet

Nedan ser du några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom affärsjuridik.

Ej betalning för utfört arbete

Ditt företag har exempelvis utfört arbete, alternativt levererat utrustning, men din kund betalar inte i enlighet med avtalet. Kunden har invändningar och kanske till och med kommer grundlösa invändningar.

Skadeståndsanspråk

Ditt företag kan ju också få krav på sig, det kan vara betalningskrav eller skadeståndsanspråk.

Vi biträder som ombud för ditt företag i kontakter med kunden, det kan börja med förhandlingar, som senare övergår till rättegång.

Rättegång / Rättsskyddsförsäkring

Vi biträder som rättegångsombud i de flesta former av affärstvister. I dessa sammanhang är det bra att ha en rättsskyddsförsäkring för att ta i anspråk i tvisten. De flesta företagsförsäkringar innehåller också en rättsskyddsförsäkring.

Hyresrätt

Är du fastighetsägare har du alltid hyresjuridiska frågor att ta ställning till. Det kanske är någon hyresgäst som inte sköter sig och måste sägas upp. Vi biträder i de flesta typer av hyresrättsliga frågor.

Kompanjonsavtal

Är du delägare i ett fåmansbolag, är det bra att skriva ett kompanjonsavtal med dina andra delägare som är anpassat för just ert företag. I annat fall måste frågorna lösas av Aktiebolagslagen. Vi biträder med att upprätta kompanjonsavtal / aktieägaravtal.

Likvidationer

Du har nu bestämt dig för att avveckla ditt företag. Är ditt företag ett aktiebolag är en likvidation sättet att avveckla företaget. Vi biträder dig som likvidator i bolaget. Vi har under många år förordnats som likvidatorer av Bolagsverket.

Välkommen till advokat Torbjörn Lundquist när du behöver hjälp med frågor inom affärsjuridik.