Advokat för Brottmål

Advokat För Brottmål & Ekobrottmål I Stockholm

Vår advokatbyrå i Stockholm är specialiserad inom brottmål med lång erfarenhet

Nedan ser du några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom brottmål och ekobrottmål.

Offentlig försvarare

Har du blivit misstänk för ett brott och är kallad till ett polisförhör? Även om polisen uppger att du bara skall höras upplysningsvis, så kan allt du säjer vid förhöret senare användas emot dig vid en rättegång. Det är därför mycket viktigt att du så tidigt som möjligt kontaktar advokat som kan biträda dig vid förhöret. Om du är gripen eller anhållen har du alltid rätt att kontakta advokat. Är brottet inte bagatellartat kommer en offentlig försvarare att förordnas för dig.
En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. Grundregeln är att tingsrätten förordnar den du begär under förutsättning att advokaten är beredd att åtaga sig uppdraget.
Vi har jourberedskap och du kan nå Torbjörn Lundquist på 070-583 93 34, om du inte får svar direkt så kan meddelande lämnas och du kommer att bli kontaktad så snart som möjligt. Tveka inte att kräva att din advokat skall vara närvarande vid förhör, även om det kan innebära viss fördröjning innan förhöret kan komma till stånd.

Vi biträder dig inom de flesta typer av brott, exempelvis ekobrott, narkotikabrott, smugglingsbrott, våldsbrott och sexualbrott. Vi är med under förundersökningen och granskar utredningen och ger dig råd om eventuell motbevisning samt även under rättegången. Din berättelse är utgångsläget för vårt arbete.

Brottsoffer

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett brott. Exempelvis har du blivit överfallen och misshandlad. I sådant fall blir du målsägande i en brottsutredning. Ett viktigt moment i utredningen är ofta den medicinska utredningen, då ett s.k. ”rättsintyg” upprättas.

Det är viktigt för dig att du så tidigt som möjligt i utredningen begär att ett målsägandebiträde skall förordnas för dig. Ditt målsägandebiträde biträder dig då under utredningen, beräknar dina skadeståndsanspråk, förbereder dig inför rättegången och biträder samt utför din talan under själva rättegången.

Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten och du kan som målsägande begära att viss advokat förordnas som målsägandebiträde för dig.

Välkommen till advokat Torbjörn Lundquist när du behöver hjälp med frågor inom brottmål och ekobrottmål.