Direkt rådgivning

Nyhet!

Direkt rådgivning per telefon!

Normalt inleds ett juridiskt ärende med att tid för besök bokas. Vid besöket görs en noggrann genomgång av ärendet, vilket ofta leder till en bedömning om lämplig fortsatt handläggning. Ett alternativ till detta finns nu för akuta och viktiga ärenden.

Villkor direkt rådgivning per telefon!

Under förutsättning att personal just så finns tillgänglig för samtalet. Du bestämmer själv hur länge du vill prata och betalar bara för hur långt samtalet blir. Du betalar senare genom din telefonräkning. Avgiften är rättshjälpstaxan (som för 2023 är 1 845 kr/tim = 30,75 kr/min).

Direkt rådgivning ? Ring 090 01870