Arbetsrätt

Advokat För Arbetsrätt I Stockholm

Vår advokatbyrå i Stockholm är specialiserad inom arbetsrätt med lång erfarenhet av dessa frågor och tvister.

Nedan ser du några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom arbetsrätt.

Arbetstagare / anställd

Felaktig uppsägning eller olagligt avskedande

Har du som anställd / arbetstagare blivit felaktigt behandlad av din arbetsgivare, exempelvis felaktigt uppsagd? Då erbjuder vi rådgivning och information om vad som gäller, du kan få förhandlingshjälp i förhandlingar med företaget, samt biträde med ombud i rättegång mot din arbetsgivare.

Ogiltighetstalan eller skadeståndstalan

Är du inte medlem i någon fackförening ring för rådgivning vi kan biträda dig vid förhandling med arbetsgivaren och därefter vid en ogiltighetstalan eller en skadeståndstalan i domstol. En ogiltighetstalan innebär att en domstol skall förklara uppsägningen ogiltig och att anställningen skall bestå. En skadeståndstalan innebär att en domstol kan förplikta företaget att betala skadestånd till den som blivit felaktigt uppsagd.

Lönetvister

Har du inte fått ut den lön du är berättigad till eller har andra fordringskrav gentemot din arbetsgivare? Ring vår rådgivningstjänst för snabb rådgivning.

Vi kan även hjälpa till med förhandlingshjälp och biträde som ombud i rättegång mot arbetsgivaren.

Rådgivning

Du kanske vill ha rådgivning om företaget har följt lagstiftning och regler som har betydelse för ditt anställningsavtal? då kan vi erbjuda dig konsultationer i frågan.

Företag:

Arbetsrätt har diskuterats mycket senaste åren och är alltid ett aktuellt rättsområde för dig som äger eller driver företag. De arbetsrättsliga frågorna kan vara komplicerade och därav viktiga att hantera på ett korrekt sätt bland annat på grund av de stränga skadeståndsregler som gäller för dig som arbetsgivare.

Äger du eller driver du ett företag, då kanske ditt företag behöver göra organisationsförändringar, exempelvis säga upp personal för att spara kostnader.

I ditt företag finns det kanske någon anställd som missköter sitt arbete och du vill ha hjälp med att vidtaga relevanta åtgärder, vilket också kan möjliggöra uppsägning av den anställde kontakta då advokat Torbjörn Lundqvist för rådgivning.

Ett anställningsförhållande kan upphöra på olika sätt, arbetstagaren kan sägas upp på grund av arbetsbrist, eller på grund av personliga skäl. Ett anställningsförhållande kan även upphöra genom att det träffas en överenskommelse mellan företaget och den anställde.

Vi biträder som ombud för företaget i förhandlingar med arbetstagarens fackföreningen och senare också som ombud i rättegång om det skulle behövas.

Företagshemligheter och konkurrerande verksamhet

Befarar du att någon anställd eller fd anställd driver konkurrerande verksamhet, eller till och med otillbörligt använder sig att skyddad information från företaget sk företagshemligheter, kan vi driva skadeståndstalan mot den fd anställde.

VD, Verkställande direktör

Som VD i ett företag är man normalt inte medlem i någon fackförening och som VD omfattas man heller inte av det anställningsskydd som lagen om anställningsskydd ger. Det kan ändå vara så att du är i behov av biträde när din anställning som VD sägs upp och ditt VD-avtal skall tolkas börja med att ringa vår rådgivningstjänst.

Välkommen till advokat Torbjörn Lundquist när du behöver hjälp med frågor inom arbetsrätt ring för snabb och korrekt rådgivning.