Verksamhet

När verksamheten startades 1995 var den i första hand inriktad på juridisk service åt verkstadsindustrin under det tidigare firmanamnet Verkstädernas Juridiska Byrå. Idag har verksamheten utvidgats och innefattar i huvudsak följande verksamhetsområden, se vänster kolumn.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med tre advokater och två skattejurister.

Läs mer om våra områden:

Småföretagarjuridik – Affärsjuridik

Arbetsrätt

Entreprenadjuridik

Brottmål

Personskadereglering