Entreprenadjuridik

Advokat För Entreprenadjuridik I Stockholm

Vår advokatbyrå i Stockholm är specialiserad inom entreprenadjuridik med lång erfarenhet

Entreprenadtvister, AB, ABT m.fl

Ditt företag är exempelvis en underentreprenör i ett entreprenadarbete. Din beställare håller inne pengar och kommer med otydliga förklaringar. Vi biträder då med rådgivning och processföring enligt de entreprenadrättsliga reglerna. Kanske tycker ni att flera på företaget behöver uppdatering av kunskaperna inom det entreprenadjuridiska regelverket. Då kan vi ordna en företagsanpassad kurs i entreprenadjuridik.

Konsumententreprenader ABS, Konsumenttjänstlagen

Är det så att du istället är en kund som köpt ett bygg- eller anläggningsarbete, exempelvis uppförande av en villa, eller en om- eller en tillbyggnation av ett befintligt hus. Entreprenören har dock inte utfört arbetet i enlighet med avtalet börja med att ringa vår rådgivninstjänst, även i dessa fall biträder vi med rådgivning och som rättegångsombud i tvister.

Rättsskyddsförsäkring

Hamnar du i tvist är det bra att ha en rättsskyddsförsäkring som kan tas i anspråk för tvisten. De flesta företagsförsäkringar innehåller också en rättsskyddsförsäkring. Även hemförsäkringar innehåller en rättsskyddsförsäkring.

Välkommen till advokat Torbjörn Lundquist när du behöver hjälp med frågor inom entreprenadjuridik börja med att ringa vår rådgivninstjänst.