Personskadereglering

Nedan ser du några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom personskadereglering.Har du råkat ut för en trafikolycka, blivit överfallen eller råkat ut för någon annan typ av olycka som har lett till någon form av skada. Ofta kan då en försäkring tas i anspråk, det kan vara personskyddet i trafikförsäkringen, eller överfallsskyddet i hemförsäkringen.

Skadereglering kan många gånger vara komplicerat och som skadelidande kan man många gånger känna sig utelämnad åt försäkringsbolagets åsikter i skaderegleringen. Som personskadad har man rätt till ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet, lyte och men, inkomstförlust och kostnader till följd av olyckan. Har man blivit utsatt för ett brott har man också rätt till ersättning för kränkning vill du ha hjälp? Ring vår rådgivningstjänst.

Vi biträder som ombud i regleringen med försäkringsbolagen. Du får då hjälp med att ta fram medicinskt och ekonomiskt underlag och beräkning av ersättningsanspråken. Försäkringsbolagen kan i många fall ersätta din advokatkostnad under utredningstiden, i enlighet med en överenskommelse som träffats i branschen.
Advokatbyrån har i många år samarbetat med Whiplashskadades Rättsförening.

Välkommen till advokat Torbjörn Lundquist när du behöver hjälp med frågor inom personskadereglering ring vår rådgivningstjänst.